ایران ضایعات

ضایعات استان اصفهان

فقط قیمت دار

فروش اکسیدور زنده خور گونی

اکسیدور زنده خور گونی
85,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

فروش پلی استایرن

پلی استایرن
27,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

فروش لایه توپی

فروش لایه توپی
12,000 تومان به ازای هر کیلو
15 ساعت پیش

فروش بار نایلون کندور شده رنگی

بار نایلون کندور شده رنگی
9,500 تومان به ازای هر کیلو
21 ساعت پیش

فروش خاک صنعتی.

فروش خاک صنعتی.
1,200 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش