ایران ضایعات

ضایعات استان اصفهان

فقط قیمت دار

خرید آلومینیوم

خرید آلومینیوم
57,500 تومان به ازای هر کیلو
45 دقیقه پیش

خرید سبد مشکی و درهم

خریدار سبد مشکی و درهم
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

فروش خاک صنعتی

فروش خاک صنعتی
600 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

فروش بار کندور شده پلاستیک

فروش بار کندور شده پلاستیک
14,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

خرید ضایعات کارتن گاهی

خرید ضایعات کارتن فروشگاهی
5,500 تومان به ازای هر کیلو
15 ساعت پیش

خرید ضایعات مس ذوبی

خرید ضایعات مس ذوبی
213,000 تومان به ازای هر کیلو
20 ساعت پیش

خرید آلومینیوم خشک

خریدار آلومینیوم خشک
52,000 تومان به ازای هر کیلو
21 ساعت پیش