ایران ضایعات

ضایعات استان اصفهان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات چدن

خرید ضایعات چدن
11,800 تومان به ازای هر کیلو
دقایقی پیش

خرید بیست لیتری چهارلیتری یکدست

خرید بیست لیتری چهارلیتری یکدست
13,500 تومان به ازای هر کیلو
3 ساعت پیش

فروش مواد آسیاب شده سبد رنگی

فروش مواد آسیاب شده سبد رنگی
12,700 تومان به ازای هر کیلو
16 ساعت پیش

فروش شمش 5sp

فروش شمش 5sp
13,850 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

فروش ضایعات abs

فروش ضایعات abs
27,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید ضایعات لوله پلیکا

خریدضایعات لوله پلیکا
7,200 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش