ایران ضایعات

ضایعات استان ایلام

فقط قیمت دار

خرید فلزات رنگین

خریدار فلزات رنگین
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/05

خرید مس برنج آلمینیوم آهن

خریدارمس برنج آلمینیوم آهن
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/05/11

فروش گرانول لاستیک

فروش گرانول لاستیک
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/15

خرید upvc سفید

خریدار upvc سفید
22,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/08

فروش گرانول لاستیک

فروش گرانول لاستیک
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/04/07

خرید نایلون

خرید نایلون
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/31

فروش بطری پت

فروش بطری پت
7,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/25