ایران ضایعات

ضایعات استان هرمزگان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
4 ساعت پیش

خرید ضایعات کارتن

ضایعات کارتن
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/02/04

فروش کارتن

فروش کارتن
4,200 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/28

فروش كندر عسلى

فروش كندر عسلى
18,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/17

فروش گرانول عسلی روشن

فروش گرانول عسلی روشن
20,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/01/17