ایران ضایعات

ضایعات استان همدان

فقط قیمت دار

فروش مس ذوبی تمیز

مس ذوبی تمیز
188,000 تومان به ازای هر کیلو
31 دقیقه پیش

خرید کارتن و پلاستیک

خرید کارتن و پلاستیک
4,000 تومان به ازای هر کیلو
14 ساعت پیش

فروش مواد گرانول نایلون

فروش مواد گرانول نایلون
20,000 تومان به ازای هر کیلو
22 ساعت پیش

خرید پلیکا و پی وی سی

پلیکا و پی وی سی
8,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید نایلون شرکتی

خرید نایلون شرکتی
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

خرید نوار قطری تیپ

خریدار نوار قطری تیپ
12,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17

فروش ضایعات لاستیک

فروش ضایعات لاستیک
1,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/29

فروش گرانول نایلون

فروش گرانول نایلون
20 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/21

خرید ضایعات چدن وآهن

خرید ضایعات چدن وآهن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/15

فروش آلومینیوم نرم

فروش آلومینیوم نرم
51,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/10

فروش 15تن کندر 2 و رنگی

فروش 15تن کندر 2 و رنگی
13,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/09