ایران ضایعات

ضایعات استان همدان

فقط قیمت دار

فروش سبد آسیابی

فروش سبد آسیابی
13,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/03

فروش گرانول بادی چهاررنگ

فروش گرانول بادی چهاررنگ
17,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/30

خرید کارتن

خرید کارتن
4,800 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/29

فروش سبد پلاستیکی

سبد پلاستیکی
55,000 تومان به ازای هر عدد
1401/04/15