ایران ضایعات

ضایعات استان گلستان

فقط قیمت دار

فروش چوب وتخته

فروش چوب وتخته
3,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش مس قرمز کابلی

فروش مس قرمز کابلی
200,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/31

فروش ضایعات حلب درهم

ضایعات حلب درهم
8,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/16

خرید انواع ضایعات فلزی

خرید انواع ضایعات فلزی
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/10

خرید انواع شیشه شکسته

خرید انواع شیشه شکسته
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/05