ایران ضایعات

ضایعات استان گیلان

فقط قیمت دار

خرید انواع شیشه جام و بطری

خرید انواع شیشه جام و بطری
2,350 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید اهن الات و تخریب ساختمان

خریدار اهن الات و تخریب ساختمان
15,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش