ایران ضایعات

ضایعات استان گیلان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات زینک چاپخانه

خرید ضایعات زینک چاپخانه
61,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش ضایعات پت مشکی

فروش ضایعات پت مشکی
14,500 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش قوطی رانی

فروش قوطی رانی
65,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید نایلون مواد اولیه کارخانه

خریدار نایلون مواد اولیه کارخانه
12,200 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید ضایعات نایلون

خرید ضایعات نایلون
8,500 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش لوله مقوایی

فروش لوله مقوایی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید قوطی رانی و نوشابه

خریدار قوطی رانی و نوشابه
50,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش گرانول کشی و کیسه مواد

فروش گرانول کشی و کیسه مواد
27,500 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش