ایران ضایعات

ضایعات استان گیلان

فقط قیمت دار

خرید هر نوع ضایعات فلزی و غیر فلزی

خرید هر نوع ضایعات فلزی و غیر فلزی
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

فروش گرانول عسلی

فروش گرانول عسلی
17,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/18

خرید انواع شیشه جام و بطری

خرید انواع شیشه جام و بطری
2,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17