ایران ضایعات

ضایعات استان گیلان

فقط قیمت دار

خرید ضایعات الومینیوم

ضایعات الومینیوم
55,000 تومان به ازای هر کیلو
3 ساعت پیش

خرید ضایعات برنج‌زردبار

خرید ضایعات برنج‌زردبار
170,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش ضایعات فومیزه pvc

فروش ضایعات فومیزه pvc
16,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش