ایران ضایعات

ضایعات استان فارس

فقط قیمت دار

خرید نایلون پرسی گاهی هر ماه ۳۰ تن

خرید نایلون پرسی فروشگاهی هر ماه ۳۰ تن
12,000 تومان به ازای هر کیلو
11 ساعت پیش

خرید روزنامه باطله

خرید روزنامه باطله
14,000 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

فروش دوده صنعتی

فروش دوده صنعتی
6,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید لوله پلی اتیلن

خرید لوله پلی اتیلن
19,500 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید ضایعات گونی

خرید ضایعات گونی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش