ایران ضایعات

ضایعات استان فارس

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن ومس

خرید ضایعات آهن ومس
14,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید ضایعات آهن سراسر شیراز

خریدار ضایعات آهن سراسر شیراز
9,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید بطری اب معدنی

خرید بطری اب معدنی
15,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید آهن

خریدار آهن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید پت زنده

خریدار پت زنده
13,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش سیم لاستیک

فروش سیم لاستیک
5,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/04