ایران ضایعات

ضایعات استان فارس

فقط قیمت دار

خرید پرک هات واش شده زیر ۲۰۰

پرک هات واش شده زیر ۲۰۰
14,500 تومان به ازای هر کیلو
32 دقیقه پیش

فروش کندر نایلون سفید

فروش کندر نایلون سفید
15,500 تومان به ازای هر کیلو
33 دقیقه پیش

خرید کاتالیست

خریدار کاتالیست
30 تومان به ازای هر کیلو
39 دقیقه پیش

فروش گرانول عسلی

فروش گرانول عسلی
16,000 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش

فروش ضایعات سبد میوه

ضایعات سبد میوه
10,000 تومان به ازای هر کیلو
18 ساعت پیش

فروش ضایعات کارتن

فروش ضایعات کارتن
5,000 تومان به ازای هر کیلو
18 ساعت پیش

فروش ضایعات آهن

ضایعات آهن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1 روز پیش

خرید ضایعات کارتن

ضایعات کارتن
4,300 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

فروش آهن آلات و کنداسور

آهن آلات و کنداسور
11,500 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید انواع آهن الات

خریدار انواع آهن الات
10,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش