ایران ضایعات

ضایعات استان چهارمحال بختیاری

فقط قیمت دار

فروش ضایعات مس

فروش ضایعات مس
200,000 تومان به ازای هر کیلو
16 ساعت پیش