ایران ضایعات

ضایعات استان بوشهر

فقط قیمت دار

خرید ضایعات اهن و..

خرید ضایعات اهن و..
8,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/19

فروش لاستیک خودرو

لاستیک خودرو
300 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/19

خرید آهن ذوبی

خریدار آهن ذوبی
9,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/07/14

فروش نایلون کشاورزی

نایلون کشاورزی
3,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/29

فروش کندر نایلون

کندر نایلون
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/12

فروش پوشال پی وی سی

پوشال پی وی سی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/05

فروش ضایعات باتری UPS

فروش ضایعات باتری UPS
42,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/05/05