ایران ضایعات

ضایعات استان بوشهر

فقط قیمت دار

خرید ضایعات برنج

خرید ضایعات برنج
170,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/29

خرید ضایعات مس

خرید ضایعات مس
250,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/29

خرید چدن در بوشهر

خریدار چدن در بوشهر
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/09/25

فروش شيرآلات صنعتي

فروش شيرآلات صنعتي
80,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/09/09

فروش ضایعات مس کابلی

فروش ضایعات مس کابلی
2,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/08/30