ایران ضایعات

ضایعات استان بوشهر

فقط قیمت دار

خرید انواع باطری فرسوده

خریدار انواع باطری فرسوده
28,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/09/04

خرید انواع ضایعات آهن

خرید انواع ضایعات آهن
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/30

خرید آهن آلات

خریدار آهن آلات
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/24

فروش کانکس

فروش کانکس
23,000,000 تومان به ازای هر عدد
1400/08/21

فروش زیر الکی لاستیک

فروش زیر الکی لاستیک
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/05

خرید پت پرسی اسیابی

خرید پت پرسی اسیابی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/24

فروش گرانول لاستیک

فروش گرانول لاستیک
2,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/16

خرید برنج درهم

خریدار برنج درهم
125,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/14