ایران ضایعات

ضایعات استان بوشهر

فقط قیمت دار

خرید پت پرسی اسیابی

خرید پت پرسی اسیابی
10,000 تومان به ازای هر کیلو
17 ساعت پیش

فروش گرانول لاستیک

فروش گرانول لاستیک
2,600 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/16

خرید برنج درهم

خریدار برنج درهم
125,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/14

فروش مشما کشاورزی

مشما کشاورزی
4,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/15

فروش کندر نایلون

فروش کندر نایلون
10 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/10

خرید ضایعات فلزی

خرید ضایعات فلزی
8,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/10

فروش مس و استیل و اهن

مس و استیل و اهن
180,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/05