ایران ضایعات

ضایعات استان بوشهر

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن مس زرد

خریدضایعات آهن مس زرد
9,000 تومان به ازای هر کیلو
14 ساعت پیش

فروش شیشه ترشی

فروش شیشه ترشی
20,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش سرشاخه درخت

فروش سرشاخه درخت
100 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

خرید ضایعات برنج

خرید ضایعات برنج
170,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/29

خرید ضایعات مس

خرید ضایعات مس
250,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/10/29

خرید چدن در بوشهر

خریدار چدن در بوشهر
10,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/09/25