ایران ضایعات

ضایعات استان آذربایجان غربی

فقط قیمت دار

فروش ضایعات آهن

فروش ضایعات آهن
16,000 تومان به ازای هر کیلو
3 روز پیش

فروش بطری سفید

فروش بطری سفید
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/30