ایران ضایعات

ضایعات استان آذربایجان غربی

فقط قیمت دار

فروش مواد سبدی آسیابی

فروش مواد سبدی آسیابی
17,000 تومان به ازای هر کیلو
21 ساعت پیش

خرید کفش وشلنگ

خریدار کفش وشلنگ
23 ساعت پیش

فروش ضایعات آهن

ضایعات آهن
11,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش