ایران ضایعات

ضایعات استان آذربایجان شرقی

فقط قیمت دار

فروش ضایعات eps

ضایعات eps
20,000 تومان به ازای هر کیلو
2 ساعت پیش

خرید ضایعات مس

خرید ضایعات مس
210,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش