ایران ضایعات

ضایعات استان آذربایجان شرقی

فقط قیمت دار

خرید ضایعات آهن در محل

خریدضایعات آهن در محل
11,000 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

فروش براده آهن

فروش براده آهن
1,500 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

فروش موادتزریقی

فروش موادتزریقی
17,000 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش