ایران ضایعات

ضایعات استان اردبیل

فقط قیمت دار

خرید نایلون درجه یک

نایلون درجه یک
8,000 تومان به ازای هر کیلو
2 روز پیش

خرید ضایعات کارتن یکدست

خرید ضایعات کارتن یکدست
4,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید ضایعات چدن

ضایعات چدن
12,000 تومان به ازای هر کیلو
4 روز پیش

خرید ضایعات چدن

خرید ضایعات چدن
12,500 تومان به ازای هر کیلو
5 روز پیش

فروش سبد میوه

فروش سبد میوه
12,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/23

فروش مواد پلاستیک سبدی

مواد پلاستیک سبدی
15,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/20

فروش سپر آسیابی

سپر آسیابی
19,500 تومان به ازای هر کیلو
1401/04/20

خرید آلومینیوم

خریدار آلومینیوم
67,000 تومان به ازای هر کیلو
1401/03/21