ایران ضایعات

ضایعات استان البرز

فقط قیمت دار

فروش قالب های فلزی

فروش قالب های فلزی
2,200 تومان به ازای هر کیلو
1396/12/22

خرید ضایعات آهن

خرید ضایعات آهن
17,800 تومان به ازای هر کیلو
1396/12/12

خرید نان خشک

خرید نان خشک
700 تومان به ازای هر کیلو
1396/12/08