ایران ضایعات

ضایعات استان البرز

فقط قیمت دار

خرید ضایعات UPVC

خریدار ضایعات  UPVC
34,800 تومان به ازای هر کیلو
31 دقیقه پیش

خرید ضایعات آهن

خریدار ضایعات آهن
137,000 تومان به ازای هر کیلو
41 دقیقه پیش

خرید ضایعات upvc

خرید ضایعات upvc
36,000 تومان به ازای هر کیلو
50 دقیقه پیش

فروش سیم فلزی پرس شده

فروش سیم فلزی پرس شده
9,300 تومان به ازای هر کیلو
16 ساعت پیش