ایران ضایعات

ضایعات استان البرز

فقط قیمت دار

خرید ضایعات UPVC

خریدار ضایعات  UPVC
26,500 تومان به ازای هر کیلو
1 ساعت پیش

فروش ضایعات مس ابگرمکن

ضایعات مس ابگرمکن
185,000 تومان به ازای هر کیلو
13 ساعت پیش