قیمت ضایعات گالوانیزه نو

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات گالوانیزه نو
نام مرکز
قیمت
به روزرسانی
2,220
97/11/30
2,800
97/11/30
3,060
97/11/30
2,970
97/11/29
3,020
97/11/29
2,600
97/11/12
2,500
97/11/10
2,550
97/10/16
2,450
97/10/03
2,000
97/10/02
0
97/09/27
0
97/09/26
0
97/08/23
0
97/07/21
0
97/07/18
0
97/06/03
0
97/05/04
ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی