قیمت ضایعات آهن درجه دو

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن درجه دو
نام مرکز
قیمت
به روزرسانی
2,370
97/11/30
2,450
97/11/30
2,950
97/11/30
2,620
97/11/30
2,400
97/11/30
2,850
97/11/30
2,400
97/11/30
2,820
97/11/30
2,500
97/11/29
2,500
97/11/29
2,450
97/11/29
2,500
97/11/29
3,020
97/11/29
2,770
97/11/29
2,300
97/11/28
2,800
97/11/28
2,300
97/11/28
2,550
97/11/28
2,750
97/11/28
ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی