قیمت ضایعات آهن درجه یک

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن درجه یک
نام مرکز
قیمت
به روزرسانی
2,810
97/11/28
2,600
97/11/28
2,880
97/11/28
2,950
97/11/28
2,730
97/11/28
2,400
97/11/28
2,650
97/11/27
2,700
97/11/27
2,500
97/11/27
2,700
97/11/27
2,550
97/11/27
2,600
97/11/27
3,000
97/11/27
3,020
97/11/27
2,600
97/11/27
2,850
97/11/27
2,700
97/11/26
2,800
97/11/26
2,620
97/11/26
ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی