قیمت ضایعات پلاستیک و پلیمر

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات پلاستیک و پلیمر در بازار ایران
در بازه زمانی 97/11/27 تا 97/11/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
8,250
10,500
4,000
4,000
5,070
6,000
3,050
3,700
2,700
3,500
3,720
4,700
3,720
4,700
3,620
4,700
3,520
4,700
4,100
4,800
3,850
4,500
3,900
4,500
2,950
3,400
3,050
3,500
2,750
3,500
1,700
1,700
2,770
3,100
2,000
2,000
4,000
6,000
2,200
2,200
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات پلاستیک و پلیمر
نام مرکز
استان
به روزرسانی
اصفهان
97/11/30
مازندران
97/11/30
فارس
97/11/30
خراسان رضوی
97/11/30
خراسان رضوی
97/11/30
زنجان
97/11/30
تهران
97/11/30
اصفهان
97/11/30
تهران
97/11/29
ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی