قیمت ضایعات کامپیوتر / موبایل

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات کامپیوتر / موبایل در بازار ایران
در بازه زمانی 97/11/27 تا 97/11/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
310,000
380,000
16,000
18,000
63,500
72,000
148,330
185,000
217,500
235,000
11,500
12,500
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات کامپیوتر / موبایل
نام مرکز
استان
به روزرسانی
آذربایجان شرقی
97/11/29
همدان
97/11/29
آذربایجان شرقی
97/11/29
لرستان
97/11/28
تهران
97/11/28
تهران
97/11/27
سمنان
97/11/25
تهران
97/11/25
اصفهان
97/11/24
ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی