قیمت ضایعات غیرفلزی

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات پلاستیک و پلیمر در بازار ایران
در بازه زمانی 97/11/27 تا 97/11/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
8,250
10,500
4,000
4,000
5,070
6,000
3,050
3,700
2,700
3,500
3,720
4,700
3,720
4,700
3,620
4,700
3,520
4,700
4,100
4,800
3,850
4,500
3,900
4,500
2,950
3,400
3,050
3,500
2,750
3,500
1,700
1,700
2,770
3,100
2,000
2,000
4,000
6,000
2,200
2,200
قیمت خرید ضایعات لاستیک در بازار ایران
در بازه زمانی 97/11/27 تا 97/11/30
قیمت خرید ضایعات کاغذ و کارتن در بازار ایران
در بازه زمانی 97/11/27 تا 97/11/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
1,570
1,700
1,750
1,860
3,750
4,300
2,030
2,500
3,380
3,800
قیمت خرید ضایعات شیشه در بازار ایران
در بازه زمانی 97/11/27 تا 97/11/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی