قیمت ضایعات فلزی

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات آهن و چدن در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/1/27 تا 98/1/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
3,020
3,100
2,740
2,950
2,670
2,900
2,600
2,850
2,430
2,750
2,690
2,920
2,500
2,500
2,500
2,500
2,800
2,800
2,420
2,500
2,880
3,200
2,460
2,800
قیمت خرید ضایعات آلومینیوم در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/1/27 تا 98/1/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
20,190
22,000
22,290
24,700
13,800
16,000
21,130
22,700
20,920
22,700
قیمت خرید ضایعات مس و برنج در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/1/27 تا 98/1/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
67,940
71,000
67,640
71,000
61,130
66,000
58,360
63,000
58,230
61,000
57,590
61,000
46,690
49,500
45,850
48,000
47,150
49,000
45,200
48,500
40,560
47,500
45,680
48,500
قیمت خرید ضایعات سرب و روی در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/1/27 تا 98/1/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
17,340
20,000
قیمت خرید ضایعات استیل و فلزات دیگر در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/1/27 تا 98/1/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
11,110
12,500
13,620
18,000
4,900
5,800
6,450
6,500
-
-
72,500
95,000
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی