قیمت ضایعات فلزی

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات آهن و چدن در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/5/25 تا 98/5/28
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
2,880
2,900
2,600
2,860
2,430
2,720
2,360
2,650
2,360
2,700
2,610
2,800
2,600
2,700
2,550
2,590
2,770
2,800
2,340
2,450
2,960
3,150
2,500
2,500
قیمت خرید ضایعات آلومینیوم در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/5/25 تا 98/5/28
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
17,280
18,000
20,210
21,000
11,030
12,500
18,120
19,200
17,970
19,000
قیمت خرید ضایعات مس و برنج در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/5/25 تا 98/5/28
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
62,740
65,000
62,120
64,000
59,080
61,000
55,550
58,500
55,210
58,000
54,630
57,000
48,750
49,000
44,650
47,500
44,010
46,300
44,800
47,000
43,230
44,000
36,000
39,000
42,710
45,500
قیمت خرید ضایعات سرب و روی در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/5/25 تا 98/5/28
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
16,260
17,500
قیمت خرید ضایعات استیل و فلزات دیگر در بازار ایران (تحویل مقصد)
در بازه زمانی 98/5/25 تا 98/5/28
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
9,250
10,000
13,790
17,000
6,200
6,500
6,200
6,500
6,500
6,500
-
-
77,500
80,000
ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی