قیمت ضایعات آهن و چدن

به جمع قیمت گذاران ایران ضایعات بپیوندید
نتیجه ای مطابق با جستجو یافت نشد !!
قیمت خرید ضایعات آهن و چدن در بازار ایران
در بازه زمانی 97/11/27 تا 97/11/30
واحد قیمت ها
تومان به ازای هر کیلو
نوع
میانگین
حداکثر
نمودار
3,060
3,300
2,800
3,080
2,710
3,030
2,610
3,020
2,550
2,820
2,670
2,850
2,680
2,680
2,630
2,630
3,110
3,150
2,440
2,760
2,900
3,100
2,510
2,780
جدیدترین قیمت خریداران ضایعات آهن و چدن
نام مرکز
استان
به روزرسانی
فارس
97/11/30
فارس
97/11/30
اصفهان
97/11/30
تهران
97/11/30
خراسان رضوی
97/11/30
تهران
97/11/30
خوزستان
97/11/30
ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی