ایران ضایعات

خرید و فروش پودر لاستیک

فقط قیمت دار

فروش زیر الکی لاستیک

فروش زیر الکی لاستیک
2,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/08/05

فروش پودر لاستیک کامیونی

پودر لاستیک کامیونی
3,100 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/29

فروش پودر لاستیک

پودر لاستیک
6,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/07/17

فروش پودر لاستیک

پودر لاستیک
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/20

فروش 20تن پودرلاستیک مش35

فروش 20تن پودرلاستیک مش35
3,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/17

فروش پودر خالص لاستیک دورقالب

پودر خالص لاستیک دورقالب
4,500 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/17

فروش پودر لاستیک سواری

پودر لاستیک سواری
3,200 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/14

فروش پودر لاستیک

فروش پودر لاستیک
5,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/06/06

فروش پودر مش 25 سنگين سيمي

پودر مش 25 سنگين سيمي
2,300 تومان به ازای هر کیلو
قم  -  قم
1400/05/03