ایران ضایعات

خرید و فروش محصولات سایر فلزات

فقط قیمت دار

فروش سیم بکسل مصرفی

سیم بکسل مصرفی
9,700 تومان به ازای هر کیلو
1400/02/07

فروش پلاتین پزشکی نو

فروش پلاتین پزشکی نو
7,000,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/26

خرید سکه پول

خرید سکه پول
75,000 تومان به ازای هر کیلو
1400/01/24