مزایده 17دستگاه موتورسیکلت اسقاطی و غیر قابل شماره گذاری - آگهی 69105

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 3216
نام دستگاه مزایده گزار: سازمان صنعت و معدن و تجارت 
شماره مزایده: 1099003216000001
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی 
عنوان مزایده: فروش 17 دستگاه موتورسیکلت اسقاطی و غیر قابل شماره گذاری
مهلت بازدید از تاریخ 99.2.13 تا تاریخ 99.2.16 روزانه از ساعت 9 تا ساعت 13
توضیحات : تنها مراکز اسقاط میتوانند در این مزایده شرکت نمایند
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 99.2.15  ساعت 9 تا تاریخ 99.2.25 ساعت 13/45
زمان بازگشایی تاریخ 99.2.27 ساعت 10 
زمان اعلام برنده تاریخ 99.2.27 ساعت 10/30
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 4 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 4 روز پس از اعلام به برنده
 آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 4 روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 0% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد 
مدت زمان اعتبار حواله خروج 3 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مدیر فروش 
شماره تماس:08338243248
نمابر:08338243169
سایت ستاد ایران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی