مزایده یکعدد درب آهنی،42 عدد حفاظ آهنی ، منبع آب هوایی ، - آگهی 69058

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9910462669600010
تاریخ صدور:1399/02/10

شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان نظرآباد

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول(نوبت اول)

در پرونده اجرایی به شماره 981291 اموالی با مشخصات ذیل از محکوم علیه توقیف و قیمت آنها توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و بشرح زیر به مزایده گذاشته میشود:

اموال توقیفی مورد مزایده عبارت است از :

1. یکعدد درب آهنی ریموت دار موتور ریلی با مارک barzante با قدرت 750w به وزن تقریبی 900 کیلوگرم به ارزش 34.000.000 ریال

2. یکعدد درب آهنی نفررو با وزن تقریبی 100 کیلو گرم از قرار هرکیلو 50.000 ریال به ارزش 5.000.000 ریال

3.تعداد 42 عدد حفاظ آهنی منصوب بر روی دیوار به وزن حدودی 1500 کیلو گرم از قرار هرکیلو گرم 30.000 ریال

4. منبع آب هوایی با ظرفیت حدود 10.000 لیتر دارای عدسی بدنه ، پاگرد ، نردبان ، حفاظ ، پایه های اصلی ، به ارزش 110.000.000 ریال

5. تعداد 3عدد میل پرچم 9 متری به ارزش کل 20.000.000 ریال

6. تعداد دو عدد درب سردخانه ساخت شرکت تبادل سازان عصر سرد بهمراه یراق آلات جمعا به ارزش 50.000.000 ریال

7. تعداد 10 عدد چراغ خیابانی کله گاوی با مارک پارس ، تعداد 4عدد پروژکتور لامپ smd و تعداد 2عدد پروژکتور شب تاب مدل سولار به ارزش کل 20.000.000 ریال

اموال توقیفی با قیمت پایه بشرح فوق از طریق اجرای احکام مدنی در مورخ 1399/03/11 راس ساعت 9 در محل دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نظرآباد به فروش خواهد رسید. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده می باشند،می توانند5 روز قبل از روز معین مزایده اموالی را که آگهی گردیده ملاحظه نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.

برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس و الباقی را طبق مهلتی که در روز مزایده تعیین خواهد شد پرداخت نماید که مهلت مذکور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد. (متقاضیان خرید درروز مزایده بایستی مبلغ 10% را نقدا و یا در حساب بانک ملی بهمراه داشته باشند درغیراینصورت از شمار خریداران خارج میگردند )

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نظرآباد

حسین پور

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی