مزایده آهن آلات  اسقاطی - آگهی 68988

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 93155 
نام دستگاه مزایده گزار: مدیریت آموزش و پرورش
شماره مزایده: 1099093155000001
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع:21/9736/78617
عنوان مزایده : فروش آهن آلات  اسقاطی
تاریخ انتشار از تاریخ 99.02.09 ساعت 17:42 تا تاریخ 99.02.22 ساعت 17
مهلت بازدید از تاریخ 99.2.9 تا تاریخ 99.2.17 روزانه از ساعت 9 تا ساعت 13
توضیحات: جهت هماهنگی با شماره 09196701856 آقای خسروی
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 99.2.20 ساعت 8 تا تاریخ 99.2.22 ساعت 17
زمان بازگشایی تاریخ 99.2.23 ساعت 10
زمان اعلام برنده تاریخ 99.2.24 ساعت 12
شماره تماس:06642513909
نمابر:06642513909
سایت ستاد ایران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی