مزایده ضایعات فلزی و غیر فلزی اسقاطی - آگهی 68740

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 92921
نام دستگاه مزایده گزار :  شرکت ملی نفت ایران
شماره مزایده : 1099092921000002
نوع برگزاری : مزایده عمومی 
عنوان مزایده: ضایعات فلزی و غیر فلزی اسقاطی
تاریخ انتشار از تاریخ 99.2.8 ساعت 9 تا تاریخ 99.2.27  ساعت 16
مهلت بازدید از تاریخ 99.2.8 تا تاریخ 99.2.21 روزانه از ساعت 9 تا ساعت 13
توضیحات : تکمیل و ارائه فرم بازدید که به همراه اسناد پیوست گردیده به انباردار الزامی است
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 99.2.21 ساعت 8 تا تاریخ 99.2.27 ساعت 16
زمان بازگشایی تاریخ 99.2.29 ساعت 8
زمان اعلام برنده تاریخ 99.3.3 ساعت 14
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 7 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 7 روز پس از اعلام به برنده 
آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 10روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 0% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 20 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا 
آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 25 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا 
جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 03% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد
مدت زمان اعتبار حواله خروج 25روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش
شماره تماس:02188916396
نمابر:02188724253
سامانه ستاد ایران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی