مزایده ضایعات از نوع لوله های آهنی - آگهی 68737

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار: 1490 
نام دستگاه مزایده گزار: شرکت تولید برق شهید
شماره مزایده: 1099001490000001
نوع برگزاری مزایده: مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع: 01
عنوان مزایده : فروش ضایعات از نوع لوله های آهنی واقع در نیروگاه شهید مفتح
مهلت بازدید از تاریخ 99.2.8 تا تاریخ 99.2.23 روزانه از ساعت 8 تا ساعت 11
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 99.2.14 ساعت 8 تا تاریخ 99.2.17 ساعت 15
زمان بازگشایی تاریخ 99.2.13 ساعت 12
زمان اعلام برنده تاریخ 99.2.24 ساعت 11
مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه 3 روز پس از اعلام برنده 
مهلت زمانی پذیرش برنده بودن 3روز پس از اعلام به برنده
 آخرین مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی 7 روز پس از اعلام به برنده 
جریمه دیرکرد واریز مبلغ پیشنهادی 10% از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد 
مهلت زمانی دریافت کالاها از انبار بدون جریمه 3 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 آخرین مهلت زمانی دریافت کالاها از  انبار 7 روز پس از اعلام مجوز خروج کالا
 جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار 10% از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد 
مدت زمان اعتبار حواله خروج 7 روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مدیر فروش 
شماره تماس:08132541450
نمابر:08132541459
سایت ستاد ایران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی