مزایده ضایعات آهن آلات و مصنوعات فلزی - آگهی 68717

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی حراج آنلاین  نوبت دوم
شماره 3099001063000001 شماره مزایده مرجع 2098001063000005
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد حدودا 70 تن انواع ضایعات آهن آلات و مصنوعات فلزی را از طریق حراج آنلاین، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکرونیکی سامانه ستاد ایران و با شماره حراج 3099001063000001 به صورت الکترونیکی واگذار نماید
زمان انتشار در سایت: ساعت 12.15 روز دوشنبه تاریخ 99.2.8
تاریخ بازدید از تاریخ 99.2.9 لغایت 99.2.17
زمان برگزاری حراج: تاریخ 99.2.18 از ساعت 8.30 لغایت 13.30
ضمنا رعایت وارد ذیل الزامی است:
برگزاری حراج صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد
کلیه اطلاعات مورد حراج شامل: مشخصات مورد حراج در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده بررسی و انتخاب می باشد
مبلغ ریالی تضمین 112.000.000 ریال
روش پرداخت تضمین پرداخت الکترونیکی
شماره حساب واریز تقضمین دریافت وجوه سپرده 4001057906374047 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه بانک مرکزی
علاقه مندان به شرکت در حراج می بایست جهت ثبت نام با شماره ذیل تماس حاصل نمایند مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه سامانه ستاد ایران بخش ثبت نام، مزایده گر موجود است

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی