مزایده ماشین آلات شهرداری  - آگهی 58034

منقضی شده
شرح آگهی :

کد مزایده گزار 91033
نام دستگاه مزایده گزار: شهرداری لاجان 
شماره مزایده : 1098091033000005
شماره مزایده مرجع: 12
عنوان مزایده: مزایده نوبت اول ماشین آلات شهرداری 
اطلاعات زمانی 
تاریخ انتشار از تاریخ 98.9.27  ساعت  9 تا تاریخ 98.10.7 ساعت 17
مهلت ارائه پیشنهاد: از تاریخ 98.09.27 ساعت 8 تا تاریخ 98.9.30 ساعت 17
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ 98.10.1 ساعت 8 تا تاریخ 98.10.7 ساعت 17
زمان بازگشایی تاریخ 98.10.8 ساعت 10
زمان اعلام برنده تاریخ 98.10.8 ساعت 12
شماره تماس:04444381673
نمابر:04444381390
سایت ستاد WWW.SETADIRAN.IR

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی