مزایده خودرو پژو 206 مدل 1382 - آگهی 53941

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461945600021
تاریخ صدور:1398/08/16
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان رامسر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کلاسه 980553 اجرایی بموجب دادنامه 440صادره از شورای حل اختلاف سوم محکوم علیه صغری صالحی پور محکوم است به پرداخت مبلغ  14.8999.770 ریال در حق محکوم له حامد شاهنظر بیگی با وکالت خانم غریب و مبلغ 7.449.980 ریال نیم عشر دولتی لذا خودرو مورد تعرفه با مشخصات ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد:

خودرو پژو 206  به شماره 845 س 14 ایران 72 شماره موتور 24065854fse10 ، شماره شاسی  81633878 ، سبز یشمی محور دو مدل 1382 شماره شاسی حک شده روی شاسی خودرو فابریک و اصیل ، شماره موتور حک شده روی بلوکه سیلندر فابریک و اصیل است پلاکت مشخصات وسیله نقلیه نداشته و در محل خود نصب نبود ، بدنه و اتاق فابریک است و موتور و گیربکس و سرشاسی های جلو و انتهای شاسی عقب چپ و راست در حد سلامت است آثار تصادف و برخورد روی گلگیر راست جلو مشهود است که صافکاری و نقاشی شده صافکاری و نقاشی روی درب راست جلو و کاپوت و درب چپ جلو مشهود و باطری فرسوده است و نیاز به تعویض دارد.

لذا کسانی که علاقمند به خرید باشند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از زمان مزایده به دفتر اجرای دادگستری مراجعه و خریدار می تواند در روز مزایده با پرداخت 10 % از کل مبلغ مزایده نسبت به مقدمات خرید اقدام و باقیمانده آن را حداکثر ظرف یک ماه پرداخت نمایند عدم پرداخت به موقع موجب توقیف مبلغ 10%  پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

قیمت پایه : 260.000.000  ریال معادل بیست و شش میلیون تومان

مکان مزایده: دفتر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف رامسر

زمان مزایده : روز دوشنبه مورخ 4/9/98   راس ساعت 10 صبح الی 11 صبح

مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف دادگستری رامسر- عدالت پناه

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی