مزایده خودرو زامیاد کمپرسی مدل 86 و یک دستگاه تراکتور بکهو - آگهی 52353

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده حضوری حراج 
نوبت دوم
دهیاری سنگ نیشت در نظر دارد نسب به فروش ماشین آلات مازاد نیاز دهیاری به شرح ذیل از طریق مزایده حضوری ا قدام نماید متقاضیان می توانند با شرایط شرح ذیل در تاریخ مزایده جهت اعلام قیمت پیشنهادی حضور یابند
خودرو زامیاد کمپرسی مدل 86 انژکتوری به شماره انتظامی 82 ایران 616 ب 14
یک دستگاه تراکتور بکهو به همراه تریلی کش بزرگ و بیل جو
شرایط حضور و تاریخ مزایده :
محل دریافت اسناد مزایده: به مدت ده روز کاری پس از چاپ آگهی نوبت دوم و همزمان با بازدید از خودرو در دهیاری سنگ نیشت می باشد
تاریخ مزایده: راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 98.8.25 در محل دهیاری سنگ نیشت می باشد
شرکت کنندگان می بایست مبلغ 20.000.000 ریال بابت یک دستگاه تراکتور و مبلغ 10.000.000 ریال بابت یک دستگاه کمپرسی زامیاد بهعنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده دهیاری سنگ نیشت به شماره 0225693697005 نزد بانک ملی شعبه مرکزی زیر آب واریز و فثش مربوطه را به دهیاری سنگ نیشت تحویل نمایند
شرکت کنندگان می بایست جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید از خودروها و شرکت در مزایده مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 0105924973004 نزد بانک ملی شعبه مرکزی زیراب به نام دهیاری سنگ نیشت واریز و فیش ئاریزی را به واحد مالی دهیاری تحویل نمایند این مبلغ قابل استرداد نمی باشد
برندگان اول تا سوم مزایده چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد و نفر بعد از آنها برنده مزایده خواهد بود
دهیاری روستا در رد یا قبول پیشنهادها طبق صلاح مختار است
برنده مزایده باید بهای ماشین را نقدا و تماما به حساب شماره 0105924973004 نزد بانک ملی شعبه مرکزی زیراب به نام دهیاری سنگ نیشت واریز و فیش واریزی را به واحد مالی دهیاری تحویل نمایند تا نسبت به تحویل خودرو و انتقال سند اقدام گردد
کلیه هزینه ها اعم از مالیات هزینه نقل و انتقال سند هزینه کارشناسی و چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد
 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 42459102-011 واحد مالی دهیاری سنگ نیشت در بخشداری زیراب ( خانم رئوفی ) تماس حاصل فرمایید

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی