مزایده ضایعات آهن ، ضایعات آلومینیوم و ضایعات مس - آگهی 45145

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی فراخوان مزایده حضوری 04/ 98 
نام سازمان مزایده گذار: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع مزایده: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد نسبت به فروش حدود 22.000 کیلوگرم ضایعات آهن حدود 2.000 کیلوگرم ضایعات آلومینیوم و حدود 500 کیلوگرم ضایعات مس جداگانه واقع در چابهار، کنارک به صورت مزایده حضوری اقدام نماید 
زمان و محل بازدید شرکت در مزایده: متقاضیان می توانند به منظور بازدید از موارد مزایده حراج و شرکت در مزایده روز یک شنبه مورخ 98.6.3 ساعت 9 صبح به نشانی جاده چابهار به سمت کنارک، ایستگاه فرستنده های رادیویی فجر چابهار مراجعه نمایند
محل دریافت اسناد و برگزاری مزایده: متقاضیان شرکت در مزایده پس از بازدید موارد مزایده جهت ثبت نام دریافت اسناد مزایده و شرک در مزایده می بایست همان روز یک شنبه مورخ 98.6.3 از ساعت 10 الی 10.30 با مراه داشتن کارت ملی و فیش واریزی تضمین شرکت در مزایده به آدرس جاده چابهار به سمت کنارک ایستگاه فرستنده های رادیویی فجر مراجعه نمایند بدیهی است پس از ساعت 10.30 ثبت نام صورت نمی پذیر
نحوه و میزان تضمین شرکت در مزایده: متقاضیان می بایست جهت شرکت در هر گروه حراج وجه نقد مطابق با جدول ذیل به همراه داشته و به عنوان تضمین شرکت در مزایده در قابل اخذ رسید تحویل نمایند
بدیهی است پس از اعلام برنده هر گونه وجه نقده مزایده گران به جز برنده عینا عودت خواهد شد

گروه  مبلغ وجه نقد ریال 
 ضایعات آهنی  35.000.000
 ضایعات آلومینیومی  20.000.000
 ضایعات مسی  15.000.000

نحوه واریز وجه برنده: برنده هر گروه از ضایعات موظف است با اعلام نتیجه همزمان نسبت به واریز 25 درصد مبلغ پیشنهادی به شماره IR310100004101029171204273  نزد بانک مرکزی  به نام حسباداری اموال و دارایی ها اقدام و الباقی مبلغ پیشنهادی را لغایت پایان وقت اداریی ها اقدام و الباقی مبلغ پیشنهادی را لغایت پایان وقت اداری روز بعد پرداخت و فیش های واریزی را جهت آغاز تحویل اجناس مزایده تحویل سازمان نماید بدیهی است مبلغ پیشنهادی به ازای هر کیلوگرم مبلغ پیشنهادی برنده و با وزن های تخمینی کارشناسی محاسبه می گردد 
ارائه اصل کارت ملی حضر در مزایده الزامیست
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مزایده با شماره تلفن های 09153475427- 22167076 تماس حاصل نمایید

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی