مزایده بالن بلوک پلاستیکی - آگهی 45143

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464405500091
تاریخ صدور:1398/05/23
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مرند
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال منقول (نوبت اول)

دراجرای ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی به موجب پرونده اجرایی شماره 980094 ج اول ، اموال متعلق به آقای بهزاد پاداشی اصل واقع در مرند - شهرک ولیعصر - مجتمع پاپیتال ( مهندس رسولی ) که درقبال بدهی محکوم علیه یوسف رسولی توقیف شده است و طی تشریفات قانونی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده که با مشخصات ذیل :

1- بالن بلوک پلاستیکی کارکرده یک متری به تعداد 1210 عدد  به مبلغ 850/000 ریال و جمعا به میزان 1/028/500/000 ریال

2- بالن بلوک پلاستیکی کارکرده 75 سانتی متری به تعداد 190 عدد  به مبلغ 700/000 ریال و جمعا به میزان 133/000/000 ریال

3- بالن بلوک پلاستیکی کارکرده نیم متری به تعداد 150 عدد  به مبلغ 550/000 ریال و جمعا به میزان 82/500/000 ریال

و تمامی اموال فوق الذکر جمعا  به میزان 1/244/000/000 ریال برآورد گردیده است که روز یکشنبه مورخه 98/6/10 ساعت 9 الی 10 صبح از طریق مزایده در دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی به فروش خواهد رفت مزایده از قیمت پایه شروع وبه آخرین و بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار واگذار خواهد شد 10درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس دریافت خواهد شد . طالبین می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از مال مورد مزایده 5 روز قبل از مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه نمایند

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری مرند - مهام

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی