مزایده یکدستگاه خودرو هایلوکس مدل 2014 - آگهی 45124

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468615900008
تاریخ صدور:1398/05/23
شعبه صادر کننده:شعبه چهارم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اراک
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به اطلاع عموم میرساند در رابطه با فروش خودرو توقیفی در پرونده شماره 950094 الف4 و واریز مبلغ حاصل از فروش آن به حساب خزانه دولت در روز پنج شنبه مورخ 1398/06/14 ساعت 10 صبح در مکان اجرای احکام کیفری شعبه چهارم دادسرای عمومی اراک واقع در خیابان 15 خرداد - ساختمان شماره یک دادگستری از طریق مزایده و به سبک چوب زنی به فروش میرسد . متقاضیان خرید می توانند در وقت مقرر و در مکان فوق حاضر و در مزایده شرکت نمایند . برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید افرادی که قصد شرکت در مزایده را دارند می بایست قبل از برگزاری مزایده ده درصد مبلغ پایه کارشناسی را به حساب سپرده موقت دادگستری به شماره 2171295310006 نزد بانک ملی ایران شعبه خ علوی باشناسه واریز 93861310113701259 واریز و فیش آن را در روز مزایده به همراه داشته باشند ضمنا متذکر میگردد برنده مزایده می بایست ما به التفاوت مبلغ پیشنهادی را ظرف سه روز به حساب سپرده موقت دادگستری واریز نماید.

مشخصات خودرو :

یک دستگاه خودرو هایلوکس vvt-i-2700 مدل 2014 از نوع وانت دوکابین سفید روغنی به شماره انتظامی 88-335 ه 49 وشماره موتور2tr7731230وشماره شاسی mrofx22gxe1119561 که با اسناد آن مطابقت دارد ، وضعیت موتور و وضعیت اطاق درحد مدل می باشد ولاستیک ها  نیز70 درصد می باشد وضمنا مبلغ پایه کارشناسی نسبت به خودرو مذکور بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به میزان 5/300/000/000 ( پنج میلیارد و سیصد میلیون ریال ) تعیین و برآورد گردیده است متقاضیان میتوانند جهت بازدید از خودرو مذکور 5 روز قبل از مزایده به آدرس اراک - پارکینگ صباء اراک(پارکینگ نیروی انتظامی واقع در جاده خمین جنب تعویض پلاک) مراجعه نمایند .(قبل از مراجعه به پارکینگ حتما با مراجعه به این اجرا هماهنگی نمایید.)

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی