مزایده درختان - آگهی 45012

منقضی شده
شرح آگهی :

تجدید آگهی مزایده عمومی FRW103 نوبت دوم 
شرح آگهی 1: 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان واقع در قطعه 29 سری 2 بخش 6 نکا چوب در محدوده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان میاندرود به حجم 428/496 متر مکعب صنعتی و 14/969 متر مکعب هیزمی اقدام نمایند 
علاقمندان می توانند از تاریخ درج اگهی نوبت اول تا ساعت 13 روز یشنبه مورخ 98.05.26 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند. 
1- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 98.06.02 و گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98.06.03 می باشد 
2- تضمین شرکت در مزایده  در به مبلغ 331.000.000  ریال به حساب سپردهخ بانکی مجاز به شماره حساب  IR460100004053042107550584 به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم 105/0 FRW تهیه و ارایه گردد 
3- مدت اعتبار پیشنهادها (سه) 3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است 
4- سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد. 
5- محل دریافت ، تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران- ساری به نشانی ساری انتهای بلوار پسداران با کد پستی 95369-48158 می باشد 

frw103 آگهی مزایده عمومی نوبت اول 
شرح آگهی 2: 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری در نظر دارد نسبت به فروش درختان ریشه کن ناشی از سیل واقع در مسیر رودخانه کاندس چال روستای چاچکام در محدوده اداره  منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری به حجم صنعتی 134/076 مترمکعب و حجم هیزمی 4/18 مترمکعب اقدام نماید علاقمندان می توانند از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 98.05.26 با مراجعه به دبیرخانه اداره کل اسناد مزایده را دریافت نمایند. 
1- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها : تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 98.06.02 و گشایش پیشنهادها در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98.06.03 می باشد 
2- تضمین شرکت در مزایده  در به مبلغ 50.000.000  ریال به حساب سپرده  بانکی مجاز به شماره حساب  IR460100004053042107550584 به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی مندرج در اسناد مزایده فرم 105/0 FRW تهیه و ارایه گردد 
3- مدت اعتبار پیشنهادها (سه) 3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها است 
4- سایر شروط و تعهدات در متن قرارداد ذکر خواهد شد. 
5- محل دریافت ، تحویل اسناد و گشایش پیشنهادها اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران- ساری به نشانی ساری انتهای بلوار پسداران با کد پستی 95369-48158 می باشد 
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - ساری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی