مزایده یکدستگاه پژو 405 مشکی مدل 88 - آگهی 44740

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462208400019
تاریخ صدور:1398/05/19
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 260 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده یک دستگاه پژو 405 مشکی مدل 88 صادره از دفتر اجرای احکام شعبه 260 دادگاه خانواده تهران

در راستای اجرای پرونده اجرائی به کلاسه 890390/260 /ج له خانم افسانه معروف علیه آقای حسن روح بخش لنگرودی که محکوم علیه محکوم است به پرداخت 400 قطعه سکه تمام بهار آزادی و سایر هزینه های اجرایی که در راستای احقاق حق محکوم له و وصول محکوم به یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 مشکی مدل 1388 به شماره انتظامی 364 و 62 ایران 33 که شاسی خودرو خسارت دارد پهلوی گلگیر عقب راست آثار بیرون زدگی دارد فرورفتگی اندکی گلگیر عقب چپ دارد سرگلگیر جلو چپ آثار بازسازی دارد لاستیک ها 50 درصد و باتری از کار افتاده است به همین دلیل کارکرد مشخص نمی باشد قیمت خودروی مذکور 28 میلیون تومان می باشد که مزایده آن درتاریخ 1398/06/10 روز یک شنبه  ساعت 9/00  الی 9/30  برگزار میگردد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده وده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و الباقی مبلغ را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب سپرده واریز و قبض را به دایره اجرای احکام تحویل نماید در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد خریداران میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر پنج روز قبل از مزایده در دفتر اجرای احکام شعبه 260 دادگاه عمومی حقوقی تهران واقع در فلکه چهارم تهرانپارس - خ وفادار - مجتمع قضایی شهید باهنر - ط همکف - دفتر اجرای احکام شعبه  مراجعه نمایند ضمنا مزایده در محل اجرای احکام شعبه 260 برگزارمیگردد داشتن کارت شناسائی معتبر جهت شرکت در مراسم مزایده الزامی است.

دادورز اجرای احکام شعبه 260 دادگاه خانواده تهران - هلالی هریس

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی