مزایده دو دستگاه بالمیل - آگهی 44427

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462251800053
تاریخ صدور:1398/05/16
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گرمسار
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده  اموال منقول(نوبت اول)

اجرای احکام مدنی دادگستری گرمسار جهت انجام  مفاد اجرائیه به شماره بایگانی  980002    صادره از دادگستری      در تاریخ    1398/05/28   ساعت 11صبح از طریق مزایده عمومی اقدام به فروش اموال توقیف شده ذیل می نماید . شرکت در مزایده  برای عموم ازاد و برنده مزایده کسی است  که بالاترین قیمت را پیشنهاد  و حین مزایده ده درصد آن را نقدا تحویل نماینده اجرا و ظرف مهلت 30 روز بهاء کامل  مزایده را به حساب سپرده  دادگستری گرمسار  واریز  و قبض مربوط را ارائه نماید  در غیر این صورت کل ده درصد دریافت شده  اولیه به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.چنانچه برنده مزایده اشخاصی غیر از طرفین پرونده باشند هزینه های انتقال اجرایی به عهده برنده می باشد.

مورد مزایده که توسط  ارزیاب ارزیابی گردیده است عبارتند از :

1-یک دستگاه بالمیل شماره 3به قطر 2 متر طول 2 متر  با الکترو موتور 22 کیلو وات  مستعمل  به ارزش قیمت پایه سیصد و پنجاه میلیون ریال (350/000/000) ریال

2-یک دستگاه بالمیل شماره 4 به قطر 2 متر  طول 2 متر  با الکترو موتور 22 کیلو وات  فاقد فولی  و یا تاقان مستعمل به ارزش قیمت پایه سیصد و سی میلیون ریال (330/000/000) ریال   

مکان مزایده :گرمسار – شهرک صنعتی گرمسار - شرکت  کاشی سرامیک ماهان وارنا

دادورز شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری گرمسار- گیلوری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی