مزایده عمومی ماده معدنی سولفوره و کربناته - آگهی 41579

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
شماره 46-98/4ت
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد  مزایده عمومی فروش ماده معدنی سولفوره و کربناته از بخش زیرزمینی و کم عیار روباز معدن انگوران در 11 پارتی جداگانه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ثبت ستاد 1098001028000015 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و پارت های اعلام شده 11 پارتی بصورت جداگانه در سامانه ستاد ایران برگزار نماید.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 98.4.24 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 98.5.2 می باشد
علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 4101053430232974 نزد بانک مرکزی ایران به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.i مراجعه  نمایند

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی