مزایده خط تولید ورق کارتن، دستگاه پرس،دیگ بخار 5 تنی و... - آگهی 41414

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462847400015
تاریخ صدور:1398/04/19
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش ضیاء آباد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول (نوبت اول)

در پروندههای  کلاسه  و 960071 - 960056 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد  شرکت صنایع بسته بندی پوپک مرصع واقع در ضیاءآباد - شهرک صنعتی حیدریه - شرکت چاپ و بسته بندی پوپک محکوم است به پرداخت مبلغ 3/712/000/000 ریال اصل خواسته ، مبلغ 128/255/000 ریال بابت هزینه دادرسی ، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید  در حق محکوم له آقای رحیم ناجی فرزند کرشاد وپرداخت مبلغ 334/553/550 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که  محکوم له جهت استیفای طلب و حقوق خود بدوا تقاضای توقیف و فروش اموال منقول متعلق به محکوم علیه به شرح و میزان کارشناسی ذیل را نموده اندکه این اجرا قصد دارد در روز دو شنبه در تاریخ 1398/05/14 ساعت 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه بخش ضیاءآباد از طریق مزایده بفروش برساند .

مشخصات مال مورد مزایده : ماشین آلات و تجهیزات شرکت پوپک

1- خط تولید ورق کارتن سه لایه با عرض 160 سانتی متر یک ست  به ارزش پایه 4/800/000/000 ریال

2- مخزن چسب سازی ساخت شرکت فلاحی یک دستگاه  به ارزش پایه مزایده  105/000/000 ریال

3- دیگ بخار 5 تنی ، دوگانه سوز - فشار کاری 10 بار - ساخت ایران - شرکت سازنده پاک فن بخار - سال ساخت 1387 - با مخزن هوای فشرده 5000 لیتری و مجموعه سختی گیریک ست  به ارزش پایه مزایده 1/000/000/000 ریال 

4- ماشین چاپ 220 افست دو رنگ ساخت شرکت احمدی یک دستگاه به ارزش 550/000/000 ریال

5- ماشین لب چسب کارتن ساخت شرکت مهندس نوری یک دستگاه 320/000/000 ریال

6- دستگاه پرس آخال یک دستگاه 40/000/000 ریال

7- کمپرسور هوا با فشار 7،5بار دبی 3 متر مکعب بر دقیقه و مخزن 100 لیتری ساخت شرکت yelsanیک دستگاه به ارزش 310/000/000 ریال

8 - خط برش کارتن به عرض 220 سانتیمتر ، ساخت شرکت شهید باقری یک دستگاه به ارزش 200/000/000 ریال

9- دایکات مدل پینگ پنگی به عرض 180 سانتیمتر یک دستگاه به ارزش 180/000/000 ریال

10- لمینت دستی 2 دستگاه به ارزش 70/000/000 ریال 

11- جک پالت دستی 2 دستگاه به ارزش 25/000/000 ریال به ارزش پایه کارشناسی تعیین گردیده است .

شرایط مزایده : طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید نموده ودر مزایده حضورا شرکت نمایند مزایده حضوری بوده و راس ساعت در محل اعلامی برگزار می گردد .کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که اولا منع قانونی نداشته ودر ثانی 10%قیمت پیشنهادی خود را قبل از مزایده از طریق دریافت چک بانکی تضمین شده به حساب سپرده دادگاه واریز و روز مزایده به همراه فرم شرکت در مزایده و کپی چک واریزی و کارت ملی شرکت نمایند مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که بالاترین قیمت پیشنهادی را داشته و 10% قیمت پیشنهادی خود را واریز کرده باشد کسی که در مزایده اخلال نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد می گردد.

شرایط خریدار : کسی بعنوان خریدار مزایده شناخته می شود که بدوا نسبت به پرداخت 10% مبلغ پیشنهادی به صورت چک بانکی تضمین شده اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگاه ضیاءآباد واریز نمایند. انتقال سند در اموال غیر منقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده و همچنین تایید مزایده از سوی رئیس  محترم دادگاه می باشد . در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود. در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10% واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت و چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد . تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی می باشد ضمنا نسخه ای از اگهی برای دادگاه ارسال شود.

احمد سعیدی - سرپرست اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد

استان قزوین - ضیاءآباد - بلوار امام خمینی(ره) - روبروی اداره آموزش و پرورش - دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی