مزایده میلگرد - آگهی 41407

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461529300060
تاریخ صدور:1398/04/20
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی شهرستان ساری
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
آگهی مزایده اموال منقول / غیر منقول
بموجب پرونده کلاسه 2/980300 له سودابه نصیری جهت وصول محکومُ به و هزینه های اجرائی اموال مشروحه زیر متعلق به محکومُ علیه حسین رضا گلی توقیف و توسط کارشناس ارزیابی و مقرر شد در مورخ 1398/5/22 از ساعت  9 الی 10 از طریق مزایده حضوری در محل دفتر شعبه دوم اجرای مدنی ساری بفروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ضمناَ10% از قیمت پیشنهادی نقداَ از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یکماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه 10%سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد./
مال مورد مزایده عبارت است از :
1- ملک واقع در کمربندی ساری به نکا - هولا خیابان صاحب الزمان صاحب الزمان 10 - برابر تصویر مبایعه نامه املاک مورخ 13 / 6 / 95 قطعه زمین مورد تعرفه محکوم له به مساحت یکصد و هفت و دو دهم متر مربع با بر 8 متر وصل به کوچه 4 متری - طبق اظهارات خواهان سند مالکیت به نام خریدار صادر نگردیده و حدود جنوبی و غربی ملک محصور نبوده و توسط خواهان تعرفه شده است و اعیانی احداثی در ملک رویت نشده است ضمن با تعرفه و راهنمایی خانم نصیری به محل توقیف میله گرد رفته و با توجه به صورتجلسه کلانتری 26 / 3 / 98 کلانتری 15 ساری میله گرد توسط آقای جانعلی داداشی ( فروشنده میله گرد ) به پیلوت منزلش انتقال داده بود . با عنایت به توضیحات ارائه شده و با توجه به موقعیت مکانی ملک بر ملک نحوه دسترسی و لحاظ کلیه عوامل ... جمع کل ارزش ریالی شش دانگ عرصه و اعیانی این ملک به صورت تخلیه و بدون در نظر گرفتن هر گونه تعهدات و دیون احتمالی به مبلغ 000 / 000 / 268 ریال برآورد می گردد .
2- میله گردهای توقیفی شامل 135 شاخه میله گرد و آجدار نمره 16 و هم چنین بیست شاخه میله گرد آجدار نمره 14 و هشتاد شاخه میله گرد نمره 8 جمعا به مبلغ 000 / 000 / 150 ریال برآورد و اعلام می گردد .
شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساری

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی