مزایده مواد نامرغوب درجه سه PVC - آگهی 41406

منقضی شده
شرح آگهی :

فراخوان مزایده عمومی نوبت دوم 
شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام (سهامی خاص ) 

شماره مزایده  نوع فرآیند   موضوع مزایده تاریخ و محل گشایش پاکات مزایده گزار تلفن تماس تضمین شرکت در مزایده 
م ز/98/1 مزایده عمومی  فروش مقدار تقریبی 1000 تن مواد نامرغوب درجه سه PVC ساعت و تاریخ درج شده در اسناد و در محل کمیسیون معاملات شرکت پتروشیمی بندر امام شرکت پتروشیمی بندر امام 52252370-061 طبق مندرجات اسناد مزایده

1. خرید اسناد مزایده واریز مبلغ 500.000 ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی به نشانی تارنمای مرقوم در ذیل همین آگهی
2. مهلت، زمان و نشانی اینترنتی جهت دانلود اسناد مزایده : از تاریخ 98.4.24 به مدت 6 روز به صورت آنلاین در سایت اینترنتی مرقوم در ذیل همین آگهی 
مهلت زمان و نشانی تحویل پاکات پیشنهاد قیمت ظرف 8 روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد مزایده زمان درج شده در اسناد و به نشانی استان خوزستان، بندر امام  خمینی، مجتمع پتروشیمی بندر امام ساختمان دفتر مرکزی اتاق 115 اداره پیمانها
تبصره : شرایط شرکت در مزایده : مزایده گزار در نظر دارد موضوع مزایده را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی تولید کننده دارای پروانه بهره برداری مرتبط با موضوع مزایده و مطابق شرایط آن واگذار نماید 
اسناد مزایده به نشانی http://cantract.bipc.ir لینک سامانه معاملات قابل مشاهده و پس از تکمیل فرایند خرید قابل دانلود می باشد.
روابط عمومی شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی