مزایده یک دستگاه خودرو پیکان وانت مدل 1380 - آگهی 41401

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810464533400016
تاریخ صدور:1398/04/20
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شهرستان سرعین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

حسب  مفاد نیابت ارسالی از شعبه یک اجرای احکام مدنی دادگاه میاندوآب و مثبوت در پرونده کلاسه اجرایی 980079 دفتر اجرای احکام مدنی سرعین آقای قدرت صالح پور و غیره  محکوم هستند به مبلغ 250000 ریال  از بابت هزینه دادرسی و مبلغ 3000000 ریال از بابت هزینه کارشناسی و نیز مبلغ محکوم به که توسط مجری معطی نیابت اعلام خواهد شد در حق محکوم لها ویدا صالح پور  و نیز مبلغ 1000000 ریال از بابت نیم عشر دولتی  ، در قبال محکوم به، ،یک دستگاه خودرو پیکان وانت به شماره انتظامی ایران 91 677 ج 11 را معرفی نموده اند:

خودروی مذکور به رنگ سفید تعداد محور2  ، نوع: وانت ، سیستم و تیپ پیکان 1600 تعداد سیلندر 4 شماره شاسی 80904524 و شماره موتور 11518004546 نوع سوخت بنزین تعداد چرخ 4 مدل 1380 اتاق بدنه دارای رنگ تصادفی موتور امکام روشن شدن نبود داشبورد مستهلک صندلی و تودوزی مستهلک کیربکس و دیفرنسیل و تایرها مستهلک شیشه ها و چراغها سالم و خوردوی مذکور فاقد بیمه نامه و شخص ثالث بوده و بدلیل استهلاک زمانی برخی متعلقات بدنه و چرخها لاستیک ها و جلوبندی نیاز به تعویض و تعمیر دارد ارزش پایه خودرو به مبلغ 45/000/000 ریال (چهار میلیون و پانصد هزار تومان ) برآورد گردیده، مراتب از طریق مزایده حضوری در روز سه شنبه مورخ 1398/05/22 ساعت 10 الی 11 در محل دفتر اجرای احکام مدنی سرعین برگزار و خودروی مذکور بفروش گذاشته خواهد شد.متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده با حضور در این دفتر درخواست خود را به صورت کتبی اعلام نمایند.مزایده به صورت حضوری بوده و به فردی که بیشترین قیمت را از قیمت پایه ارزیابی اعلام نماید فروخته خواهد شد.برنده مزایده باید ده درصد(10%) قیمت پیشنهادی خود را فی المجلس پرداخت ومابقی را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده بپردازد در غیر اینصورت ده درصد تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری سرعین - میثم توحیدی

ورود / ثبت نام
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی